Kế hoạch hoạt động hè năm 2018.                                          Một mùa hè nữa lại đến rồi, với mong muốn mang đến cho các con những ngày hè bổ ích, lý thú. Ban giám hiệu nhà trường đã lên chương trình hoạt động hè với các nội dung sau: